O nama

VIZIJA I MISIJA

"VJERNICI ZA MIR" JE GRUPA VJERNIKA I VJERNICA ABRAHAMSKIH TRADICIJA KOJI/E SU INSPIRISANI/E SVOJOM VJEROM ZA IZGRADNJU MIRA I NENASILNO DJELOVANJE.

Iako grupa sama za sebe predstavlja svojim članovima/cama inspiraciju i utočište, vizija njenih članova/ica je je društvo konsenzusa, sa horizontalnom strukturom, gdje je vidljiva međugeneracijska saradnja u zalaganju za mir. Vjernici za mir žele društvo u kome će pojedinci/ke imati prioritetna prava i odgovornosti u izgradnji mira, ali i vjerske i druge institucije koje će biti aktivne u istom pravcu, te otvorene za promjene i prilagođavanja.

VRIJEDNOSTI I PRINCIPI:

NENASILJE

Nenasilje razumijemo kao stav i način djelovanja. To je stav odricanja od ugrožavanja , stav i djelovanje kojim osoba sebe afirmira, a drugoga poštuje. Nenasilan način djelovanja prepoznajemo po tome što je put kojim idemo prema cilju u skladu sa ciljem kojem težimo. Nenasilno djelovanje ne izbjegava sukob , već se suočava i transformira ga tako da se vodi pravilom „ budi blag/a prema osobi a strog/a prema problemu“. Nenasilje smatramo snagom za otpor pasivnom prihvaćanju nepravednih stanja u društvu jednako kao i za suprotstavljanje militarističkim, nasilnim obračunavanjima.

SUŽIVOT I POŠTIVANJE RAZLIČITOSTI

Suživot razumijemo kao dijeljenje istog vremena i prostora od strane različitih zajednica. Suživot za koji se zalažemo krasi miroljubivo i nezavisno postojanje pojedinaca i njihovih zajednica koji su svjesni da radi sebe i svoje budućnosti surađuju, njeguju međusobnu solidarnost i poštuju različitosti jedni drugih.

Poštivanje različitosti razumijemo kao priznavanje vrijednosti , stilova života pojedinaca i društva, priznavanje različitosti naših vjerskih tradicija. Poštivanje različitosti pretpostavlja dijalog među kulturama koje dijele isti prostor i svjesne su svoje različitosti kao i zajedničkih vrijednosti. Stoga nam je stalo do toga da stvaramo prilike za međusobno upoznavanje, dijalog i uzajamno obogaćivanje.

SNAGA VJERE, MILOSRĐE PRAVDA I LJUBAV

Vjera je za nas ona snaga koju crpimo iz povezanosti s Bogom i povjerenja u objavu kako je slijedi svaki/a u skladu sa svojim vjerskim izražajem / tradicijom i svjedoči svojim djelovanjem / načinom života. Vjera je za nas snaga koja nas potiče da radimo za mir i tako preuzmemo vlastitu odgovornost prema Bogu i ljudima u kojima vidimo svoju braću i sestre. Radeći za mir, mi izražavamo predanost Bogu u kojemu nalazimo konačan spas i počelo mira. Vjeru prepoznajemo prvenstveno u vrijednostima koje su joj bliske: milosrđe, pravda i ljubav.

IZGRADNJA MIRA

Izgradnja mira je za nas i vrijednost i središnja djelatnost. Izgradnju mira razumijemo kao stav i niz aktivnosti koje transformiraju za pojedinca kao i u zajednici / društvu stanje nasilnog sukobljavanja prema uspostavljanju održivog mira. Izgradnju mira vidimo kao naš vjernički zadatak. Prepoznajemo je kao dio našeg vjerničkog identiteta : radeći za mir, mi vršimo svoj vjernički stav slavljenja Boga. Duboko vjerujemo da je izgradnja mira vršenje Božje volje. Za naše mirovno djelovanje stoje nam na raspolaganju mnogobrojne suvremene teorije i vještine nenasilnog rješavanja sukoba i izgradnje zajednice / društva koje ne moraju biti osmišljene samo u našoj vjerskoj tradiciji.

DRUŠTVENA PROMJENA

Budući da slijedimo aktivan pristup izgradnje mira, vjerujemo da je svaka osoba sposobna preuzeti odgovornost za sadašnjost u kojoj živi i da može sudjelovati u društvenoj promjeni. Društvenu promjenu razumijemo kao niz promjena koje razvijaju društvo u socijalnoj i kulturnoj strukturi i to na duže vremensko razdoblje. Mi težimo društvenim promjenama koje pomažu da u javnom prostoru bivaju vidljive i mjerodavne vrijednosti do kojih nam je stalo i koje su u skladu s našim vjerskim uvjerenjima.

OPRAŠTANJE I POMIRENJE

Opraštanje i pomirenje vidimo kao temeljne vrijednosti transformacije ratnih sukoba koji su bili značajan poticaj da se uključimo u izgradnju mira. One su centralne vrijednosti naših vjera i put i sredstvo bez kojeg ne vidimo trajni mir.

Opraštanje razumijemo kao aktivan životni stav koji proizlazi iz preuzimanja odgovornosti za vlastiti život. Ono oslobađa osobu od zatvora prošlosti i otvara put u nove odnose. Smatramo da je sposobnost oproštenja odlika jakih ljudi u kakve se i sami želimo razvijati.

Pomirenje je naš daleki cilj, ono je cilj izgradnje mira u kojem vidimo nekadašnje protivnike kako razvijaju nove odnose međusobnog opraštanja, prihvaćanja i povjerenja.

SLOBODA

Slobodu razumijemo kao mogućnost bez prisile. Slobodu prepoznajemo u mogućnosti izbora i odlučivanja. Ona je važna vrijednost oko koje se uvijek iznova trudimo jer podržava poštivanje prema različitim vjerskim tradicijama kojima pripadamo. Posebno nam je važno njegovati i podržavati slobodu djelovanja.

KONSENZUS

Konsenzus je način donošenja odluke koju donosi grupa u cjelini. U konsenzusu grupa u cjelini prihvaća da sudjeluje u ostvarenju zajedničke odluke.

Preferiramo ovaj način odlučivanja jer svaki/a član grupe nastoji naći najbolje moguće rješenje za grupu u danom konkretnom trenutku. Preferiramo odlučivanje konsenzusom a ne odlučivanje većine jer je u skladu s vrijednostima koje smo naveli: izgradnja mira u kojoj je svaka osoba važna, poštivanje različitosti i slobodu izbora..

Vjernici za mir