Nerzuk Ćurak: Dijagnoza i interpretacija nacionalizma i ksenofobije

Datum objave: 2017.04.14 06:23:33

Analiza geopolitičkih pokazatelja: dijagnoza i interpretacija nacionalizma i ksenofobije u globalnom kontekstu

izlaganje na konferenciji "Re: Akcija – Vjernici za mir u vremenu nacionalizma i ksenofobije"