Jadranka Brnčić: Nacionalizam i ksenofobija u kontekstu religije i vjere

Datum objave: 2017.04.14 06:37:34

Izlaganje na konferenciji "Re: Akcija – Vjernici za mir u vremenu nacionalizma i ksenofobije"