Hafiz Sulejman Bugari: Zašto Kur'an i objava ne trpe nacionalizam

Datum objave: 2017.04.14 06:40:50

Zašto Kur'an i objava ne trpe nacionalizam i koje pogreške, iz islamskog ugla gledanja, danas pravimo zbog ksenofobije

izlaganje na konferenciji "Re: Akcija – Vjernici za mir u vremenu nacionalizma i ksenofobije"