Azra Ibrahimović: Što kažu Kur'an i islamska tradicija vezano uz nacionalnu pripadnost?

Datum objave: 2017.04.14 06:28:25

Što kažu Kur'an i islamska tradicija vezano uz nacionalnu pripadnost? Koja su to paradigmatska mjesta otpora nacionalizmu i ksenofobiji?

Izlaganje na konferenciji "Re: Akcija – Vjernici za mir u vremenu nacionalizma i ksenofobije"