13.3. 18:30 Tribine grada Zagreba: Odričem se nasilja – jer sam vjernica / vjernik

Datum objave: 2015.03.09 15:59:50

Vjernici za mir je međureligijska inicijativa nastala 2006.godine. Desetočlanu grupu vjernika i vjernica , koja nosi ovu inicijativu, čine kršćani i muslimani koji dolaze iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije i već su dugo godina aktivni/e u izgradnji mira. Inicijativa Vjernici za mir od početaka se okuplja oko zajedničke teme „Gradeći mir, slavimo Boga“ kako glasi krovni naslov međureligijskih mirovnih susreta, konferencija koje su održane u organizaciji ove inicijative 2006. na Krku u Hrvatskoj, 2008. u Blagaju kraj Mostara u Bosni i Hercegovini i 2010. u Andrevlju na Fruškoj Gori u Vojvodini/ u Srbiji. Konferencije su bile prigoda za susrete vjernika/ca zainteresiranih za izgradnju mira i tematizirale su potencijale abrahamskih religija za izgradnju mira povezujući sadržaje vjere i nenasilje kao stav i način društvenog djelovanja. Svrha susretanja na konferencijama je bila otkrivanje i proučavanje potencijale vjere za nenasilno djelovanje i poticanje na praktično djelovanje vjernika u izgradnji civilnog društva.

Svojim dosadašnjim radom inicijativa Vjernici za mir potiče vjernike/ce da upoznaju i prodube vjerske sadržaje koji će ih osnažiti za mirovno djelovanje kako bi aktivnijim prakticiranjem vlastite vjere postali/e svjedoci miroljubivog života.

2013. Inicijativa Vjernici za mir je pokrenula aktivnost pod nazivom Deklaracija vjernica i vjernika za mir. Sastavila je tekst Deklaracije koji predstavlja listu kriterija kako biti vjernik/ca za mir koji svaka osoba može potpisati i tim simboličnim činom se obvezati da će biti svjedok mira putem nenasilja crpeći snagu i motivaciju iz sadržaja vlastite vjere.

U listopadu 2013. godine, Deklaracija je predstavljena u Berku kraj Vukovara i u Vinkovcima u sklopu Molitve u duhu Asiza, a u studenom iste godine u Centru Islamske zajednice u Rijeci organizirana je promocija deklaracije pred više od sto sudionika/ca.

2014. godine početkom lipnja, Deklaracija je prezentirana u Sarajevu u sklopu mirovnog obilježavanja 100. godišnjice početka 1.svjetskog rata („Peace Event-Sarajevo 2014.“)

01. siječnja 2015. Vjernici za mir objavili su Apel za mir tjedan dana prije tragičnog atentata na Charlie Hebdo u Parizu. Taj Apel je adresirao problem tihe netrpeljivosti koja se šulja u Europi i našem društvu u obliku islamofobije. On je upozorenje da fobije ugrožavaju ne samo pripadnike određene religijske skupine, nego mir kao zajedničko dobro svih građana društva. Osim načelnog, apel ima i svoj praktični aspekt jer predlaže konkretne korake koje svaka osoba može poduzeti u otporu protiv netrpeljivosti i predrasuda.

U petak 13. ožujka 2015. od 18:30 do 20:00 sati u prostorijama Tribine grada Zagreba, Kaptol 27, inicijativa Vjernici za mir predstavlja široj javnosti svoje djelovanje.

Tema tribine je: Kako kršćani i muslimani gradeći mir slave Boga na nenasilan način u svijetu punom nasilja. Cilj nam je potaknuti građane i građanke Zagreba na mirovno i nenasilno djelovanje i vjernike i vjernice motivirati da u skladu sa svojim vjerskim tradicijama aktivno doprinose izgradnji civilnog društva .

Smatramo zanimljivim da se tribina Vjernika za mir održava u tjednu akcije posta protiv nasilja terorizma i rasizma (akcija Jeunons ensemble 7.-14. Ožujka 2015.) koju je međureligijska udruga Coexiste pokrenula diljem Francuske kao nenasilni vjernički odgovor teroru.

U ime inicijative Vjernici za mir

Otto Raffai