13. III 2015. održana tribina Vjernika za mir u Zagrebu

Datum objave: 2015.03.29 08:18:22

U Zagrebu je 13. III 2015. održana tribina Vjernika za mir pod naslovom „Odričem se nasilja jer sam vjernica – vjernik“. Članovi inicijative Vjernici za mir Azra Ibrahimović, Ana Raffai i Želimir Srnec predstavili su ovu inicijativu i njene glavne aktivnosti: konferencije, deklaraciju vjernika za mir kao i svoj najnoviji tekst, novogodišnji mirovni apel . Nakon njihovog izlaganja uslijedila je živa diskusija koja je odrazila raznolikost prisutnih posjetitelja/ica tribine s obzirom na kontekst iz kojeg dolaze. Premda različitih očekivanja, sudionici i sudionice tribine, sudeći po njihovim komentarima i pitanjima, povezuje motivacija za jačanje mirovnog identiteta vjernika i vjernica u društvu koje će biti vidljivo u konkretnim inicijativama vjernika u izgradnji mira.

Odričem se nasilja jer sam vjernica / vjernik

Tribina grada Zagreba, 13.3.2015.

VzM su deseteročlana grupa / inicijativa vjernika i vjernica abrahamskih tradicija. Dolazimo iz RH, BiH i Srbije- aktivni vjernici/e i većina angažirana i izgradnji mira. Za sada smo to muslimani/ke i kršćani/ke evanđeoske, protestantske, katoličke i pravoslavne konfesije. Incijativa djeluje u kontinuitetu od 2006. godine, jer smo tada počeli spremati prvu međureligijsku konferenciju "Gradeći mir, slavimo Boga" koju smo održali na Krku u rujnu 2006. godine. Potom je slijedila konf. u Blagaju kraj Mostara 2006. i u Andrevlju / Fruška gora 2010. godine.

Naš rad može se opisati kao rad ad intra i rad ad extra

ad intra

odnosi se na našu grupu, radi se o njegovanju kulture međureligijski heterogene grupe koja ima i određene projektne zadatke. Od početka do danas ovoj grupi je važno da bude mjesto isprobavanja međureligijskog suživota koji promoviramo u javnosti. To znači da je u protekom gotovo 10 godišnjem iskustvu grupa razvijala model komunikacije i rada sa sukobima u grupi koji je u skladu s nenasliljem kao stavom i načinom ponašanja / djelovanja što promoviramo svojim aktivnostima. Do sada nam je uspjelo u svim raznim životnim situacijama (od materijalnih slabosti do preopterećenosti mirovnim angažmanom) prakticirati nenasilan način organiziranja naše grupe. Kako smo vjernici/e u tom postignuću vidimo Božju podršku. Njoj se nadamo i u buduće

ad extra

Mi smo vidljivi po konferenciji koju okupljamo u ritmu naših mogućnosti. Kao samoodrživa grupa to znači da traženje financija može usporiti taj ritam. Optimalnim smatramo da se konferencije održavaju svake dvije godine, u jednoj od zemalja odakle dolazimo. No bez obzira na usporavanje ritma, mi nosimo javno poruku: GRADEĆI MIR kao vjernici/e SLAVIMO BOGA. To je naslov prve konferencije i to je program koji nas okuplja. Da naime prepoznamo kako je sam rad na miru način svjedočenja Boga, dakle pripada bitno našem vjerničkom identitetu. Naša misija prema javnosti glasi: izgradnja mira treba angažman vjernika/ca koji vrijednosti kao što su: poštovanje, povjerenje, trasparentnost, odgovornost, poštivanje različitosti crpe iz bogatog iskustva i predaje svojih vjera. Prvi adresati su nam vjernici i vjernice koji predstavljaju , je sudeći prema službenim statističkim podacima, premoćnu većinu u našim društvima. Konferencije Gradeći mir, slavimo Boga nude znanja mirovnih teologija i praksi koje potvrđuju i potiču na nenasilno djelovanje snagom vjere. Nude tumačenja svetih knjiga, primjere iz povijesti koji pokazuju kako su vjernici promicali nenasilje (pojedinačno ili kao zajednice) i koji motiviraju na nenasilno mirovno djelovanje. Mi pronosimo znanja o islamu i kršćanstvu koja su, smatramo, zapostavljena u općoj vjerničkoj kulturi.

Drugi jednako važan vid konferencija je međureligijsko SUSRETANJE. Susret je put kojim se gradi mir jer osobno iskustvo susreta drugoga koji je drugačiji od tebe je čimbenik promjene koja je stepenica izgradnje tvog identiteta. Rumi, sufijski mistik je pisao kako smo mi različitih religijskih obilježja poput otoka u moru. Na površini te planine su vrlo razgranate i različite U dubini vode one se spajaju. Susret je taj koji omigućava vidjeti tu dubinu, vidjeti svoje temelje/korijene i spojenost s drugima. Ovaj uvid je važan preduvjet za nenasilno djelovanje. Ako znamo da smo negdje u dubini spojeni, "da je drugi kao ti" kako kaže M.Buber, onda ima smisla učiti kako se izboravati za sebe, a da drugog poštujemo.

Konačno, kao alat mirovnog djelovanja grupa VzM osmislila je Deklaraciju vjernika za mir. Deklaracija je tekst koji artikulira što za nas znači sintagma vjernik/ca za mir i na što kao incijativa potičemo druge vjernike/ce. Jedna od važnih tema su upravo čvoršta sukoba na kojiima možemo kao vjernici djelovati tako da ne proizvodimo novo nasilje. Da bismo to umijeli, trebamo odlučiti se i učiti nenasilje. U tome da ne proizvodimo novo nasilje svojim djelovanjem nam pomaže promatranje sukoba kao prilike. Sukob je prilika da kao vjernici isprobavamo što znači slijediti uputu naših vjera da smo pozvani djelovati miroljubivo. U srži te miroljubivosti kao stava i strategije ponašanje su oprost i pomirenje. Zbog toga i navodimo u deklaraciji da se zalažemo u svojim životima i djelovanju tražiti oprost i opraštati. A to znači na drugačiji način se nositi s društvenim sukobima od načina kako "svijet daje oprost i pomirenje" (prvo ti meni pa ću ja tebi). Mi mislimo da je naš uzor drugačiji, u kršćanskom kontekstu govoreći, naš je uzor Krist koji je svojim životom i smrću pokazao da ima smisla preduhitriti pomirenjem te je prihvatio da bude žrtvovan dok smo još svi bili grešnici ( poslanica Galaćanima)

Za mnoge od nas vrijeme je korizme. Naš naslov "odričem se nasilja jer sam vjernik/ca" možemo čitati i u kontekstu korizme: i ovo je način kako možeš postiti. Osim toga, ovaj naslov nas povezuje s međureligijskom inicijativom iz Francuske, koju je pokrenula grupa Coexiste, kao svoj odgovor na teror i islamofobiju koji prijete njihovom društvu: u ovom tjednu od 7. do 14. III sastaju se diljem Francuske interreligijski heterogene grupe zajedno da poste, razgovaraju i grade ljudske odnose kao najbolji imuni sustav protiv mržnje, netrpeljivosti i nasilja.

Naša inicijativa vzm se našla u toj "mreži dobrih vibracija" i po apelu koji smo objavili na Svjetski dan mira, 1. siječnja ove godine. Neobičan je osjećaj kada se tjedan dana nakon takvog apela desi Charlie Hebdo u Parizu. Apel možete naći na web stranici vjernicizamir U njemu smo naveli nekoliko prijedloga kako svaka i svaki od nas može djelovati za mir već od sada. Jer trebamo imati na umu, da kulturnu klimu stvaramo mi građani, nitko nama ne zapovijeda mržnju i netrpeljivost. Pa tako ni diskriminaciju s obzirom na religijsku različitost. Oduprimo se predrasudi, etiketiranju, generaliziranju i time širimo svoj prostor slobode. Mi možemo od danas vođeni pitanjem ŠTO JA MOGU UČINITI ZA MIR? djelovati nenasilno i tako izgrađivati svoj mirovni vjernički identitet. Iz nove prakse, stvarat će se i nove teološke misli kao građevni materijal za nov/star nauk vjera u službi mira.

Ana Raffai