Deklaracija VJERNICE i VJERNICI ZA MIR (Bosanski)

Suočene/suočeni smo s nasiljem koje se proizvodi i u ime naših vjera te nedovoljnom afirmacijom njihovog mirovnog potencijala.

Sebe razumijemo kao vjernice/vjernike za mir. Nasilju se aktivno suprotstavljamo afirmirajući mirovne i nenasilne sadržaje naših tradicija.

Pripadnici smo različitih tradicija abrahamskog porijekla, muslimani i kršćani (pravoslavni, protestanti, katolici) iz jugoistočne Evrope. Nakon sedam godina neprekidne saradnje i izgradnje naše međureligijske grupe, obogaćene/obogaćeni iskustvom suživota i saradnje na zajedničkom projektu, tri međureligijske konferencije „Gradeći mir, slavimo Boga“, pokrećemo inicijativu prepoznavanja i okupljanja vjernika i vjernica koji traže načine kako da aktivno učestvuju u izgradnji mira nenasilnim putem. U svrhu izgradnje pripadnosti, vidljivosti i povezivanja, nudimo ovu deklaraciju u kojoj definiramo šta za nas znači sintagma vjernica/vjernik za mir i pozivamo sve koji sebe prepoznaju u navedenim tačkama da se svojim potpisom pridruže vjernicama/vjernicima za mir.

Kao vjernica/vjernik za mir:

  • Zalažem se za pravdu, mir i očuvanje svega stvorenog.
  • Moj izraz poštovanja prema životu je odricanje od nasilja, stoga se zalažem za aktivno nenasilje u ličnom i drušvenom djelovanju.
  • Aktivno slušam i tako doprinosim razumijevanju između različitih pojedinaca, grupa, vjerskih i nacionalnih zajednica.
  • Zalažem se za oprost i pomirenje nadahnuta/nadahnut izvorima svoje vjere. Želim oprostiti i primiti oproštenje. Na sjecištima društvenih sukoba i počinjenog nasilja zalažem se za pomirenje strana u sukobu, jer mi je važno ozdravljenje zajednice u kojoj živim.
  • Uključujem se u izgradnju mira i društvenu promjenu tamo gdje živim i aktivna/aktivan sam u društvu, svojoj vjerskoj zajednici i svojoj porodici jer mir nije događaj, nego proces.
  • Trudim se da živim onako kako me poučavaju izvori moje vjere da bi njena miroljubiva načela postala vidljiva u mom ponašanju.
  • Zalažem se za solidarnost i miroljubiv suživot pojedinki/pojedinaca, grupa, zajednica i naroda, različitih svjetonazora i vjerskih uvjerenja.

Deklaracija BOS.docx