Декларација ВЕРНИЦИ/ЦЕ ЗА МИР

Суочени/не смо са насиљем које се производи и у име наших вера, као и недовољном афирмацијом њиховог мировног назначења.

Себе доживљавамо као вернике/це за мир. Насиљу се активно супротстављамо афирмишући мировне и ненасилне садржаје наших традиција.

Припадници/це смо различитих традиција аврамског порекла, муслимани и хришћани (православни, протестанти, католици) из Југоисточне Европе. Након седам година непрекидне сарадње и изградње наше међурелигијске групе, обогаћени/не искуством суживота и сарадње на заједничком пројекту, три међурелигијске конференције „Градећи мир, славимо Бога“, покрећемо иницијативу препознавања и сабирања верника и верница који/које треже начине како да активно учествују у изградњи мира ненасилним путем. У сврху изградње припадности, видљивости и повезивања, нудимо ову Декларацију у којој дефинишемо шта за нас значи синтагма верник/ца за мир и позивамо све који себе препознају у доле наведеним тачкама да се придруже верницима/цама за мир својим потписом.

Као верник/ца за мир,

· Залажем се за правду, мир и очување свега створеног;

· Мој израз поштовања према животу је одрицање од насиља, због тога се залажем за активно ненасиље у личном и друштвеном деловању;

· Активно слушам и тако доприносим разумевању између различитих појединаца, група, верских и етничких заједница;

· Залажем се за праштање и помирење, надахнут/а изворима своје вере. Желим да опростим и да ми се опрости. У ситуацијама друштвених сукоба и почињеног насиља, залажем се за помирење страна у сукобу јер ми је важно оздрављење заједнице у којој живим;

· Укључујем се у изградњу мира и друштвену промену тамо где живим и активан/на сам у друштву, мојој верској заједници и мојој породици, јер мир није догађај, већ процес.

· Трудим се да живим онако како ме уче извори моје вере, како би њена мирољубива начела постала видљиба у мом понашању;

· Залажем се за солидарност и мирољубив суживот појединаца/ки, група, заједница и народа, различитих светоназора и верских уверења.

Deklaracija SRP.docx