Deklaracija VJERNICE i VJERNICI ZA MIR (Hrvatski)

Suočene/suočeni smo s nasiljem koje se provodi i u ime naših vjera te nedovoljnom afirmacijom njihovog (vjerskog) mirovnog potencijala.

Sebe razumijemo kao vjernici/e za mir. Nasilju se aktivno suprotstavljamo afirmirajući mirovne i nenasilne sadržaje naših tradicija.

Pripadnice/pripadnici smo raznih tradicija abrahamskog porijekla, muslimani i kršćani (katolici, pravoslavci, protestanti) iz jugoistočne Europe. Sedam godina neprekinute suradnje i izgradnje naše međureligijske grupe obogatilo nas je iskustvom suživota i suradnje na zajedničkom projektu kroz tri međureligijske konferencije „Gradeći mir, slavimo Boga“. Stoga pokrećemo inicijativu prepoznavanja i sabiranja vjernica i vjernika koji traže načine kako aktivno sudjelovati u izgradnji mira nenasilnim putem. U svrhu izgradnje pripadnosti, vidljivosti i povezivanja nudimo ovu deklaraciju u kojoj definiramo što za nas znači sintagma vjernca/vjernik za mir te pozivamo sve koji sebe prepoznaju u dolje navedenim izjavama da se pridruže vjernicama/vjernicima za mir znakom svoga potpisa.

Kao vjernica/vjernik za mir,

  • Zalažem se za pravdu, mir i očuvanje svega stvorenog.
  • Moj izraz poštovanja prema životu je odricanje od nasilja, stoga se zalažem za aktivno nenasilje u osobnom i društvenom djelovanju.
  • Aktivno slušam i tako doprinosim razumijevanju između različitih pojedinki/pojedinaca, grupa, vjerskih zajednica.
  • Zalažem se za oprost i pomirenje nadahnuta/nadahnut izvorima svoje vjere. Želim oprostiti i primiti oproštenje. Na sjecištima društvenih sukoba i počinjenog nasilja zalažem se za pomirenje strana u sukobu, jer mi je važno ozdravljenje zajednice u kojoj živim.
  • Uključujem se u izgradnju mira i društvenu promjenu tamo gdje živim i aktivna/aktivan sam u društvu, mojoj vjerskoj zajednici i mojoj obitelji jer mir nije događaj, nego proces.
  • Trudim se živjeti onako kako me poučavaju izvori moje vjere da bi njena miroljubiva načela postala vidljiva u mom ponašanju.
  • Zalažem se za solidarnost i miroljubiv suživot pojedinki/pojedinaca, grupa, zajednica i naroda, različitih svjetonazora i vjerskih uvjerenja.
Deklaracija HR.docx