Što se krije iza naziva Vjernici za mir?

Datum objave: 2013.12.27 18:59:46

- predstavljanje Deklaracije vjernici/e za mir - Rijeka, 15.11.2013.

Pozdrav slušateljstvu i zahvala domaćinu na gostoprimstvu

UVOD I PROBLEM

Dragi slušatelji i slušateljice, Drago mi je da večeras imam priliku predstaviti Vam inicijativu Vjernici za mir i tekst Deklaracije koju je ova grupa nakon više godina suradnje i druženja sastavila. Dvoumila sam se što da vam na početku kažem, s čime da započnem u ova nemirna vremena u HR. Kaže njemačka teologinja i pjesnikinja Dorothee Sölle: „nada poznaje tisuće priča protiv nasilja. Sve ih trebamo.“ Ja vjerujem da smo i mi, inicijativa Vjernici za mir jedna od tih tisuću priča protiv nasilja. U društvu kojem pripadamo i koje je opterećeno svjetonazorskim sukobima čini se da prevladava mišljenje kako mir/ izgradnja mira i religija nemaju puno toga zajedničkog. Čak su u nekim situacijama vjernici na strani nasilja, suprotstavljeni miroljubivom dijalogu. Ovaj raskol između „biti vjernik“ i „raditi za mir“ je za nas problem koji nas je okupio u inicijativu Vjernica/ka za mir. Djelujemo već 7 godina, od 2006. Ne možemo živjeti s tim da smo dio društva nabijenog sukobima u kojima je mirovni, nenasilni utjecaj vjernika (kojih je veliki postotak u cjelokupnom broju stanovnika) u javnosti nevidljiv. Znamo za mirovni potencijal naših vjera, a kao da je on za društvo slabo poznat i malo koristan. Afirmativno bih izrazila motive našeg okupljanja i suradnje: želimo djelovati za dobrobit svojih zajednica i to nenasilno djelovati iz svog vjerskog identiteta.

HISTORIJAT I DJELOVANJE

Grupa Vjernici za mir okuplja članove i članice iz regije JI Europe abrahamskih tradicija, mi smo kršćani/ke raznih denominacija i muslimani/ke iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Naš interreligijski sastav u skladu je s kontekstom u kojem djelujemo. U našoj regiji vjere su u interreligijskom suodnosu – i u dobru i u zlu. Zato je važno stvarati prostore u kojima će se mirovni potencijal religijskog suodnosa jačati, a sukobi nenasilno transformirati. Takav jedan prostor je i naša grupa. Ona danas broji 11 članova i članica koji su aktivni vjernici/e i istodobno mirovni aktivisti/ce angažirane/i u osam nevladinih organizacija u regiji. Unosimo u grupu i svoje mirovno aktivističko iskustvo. Upravo ono je važno za naše djelovanje budući da nam daje određenu samosvijest i kompetencije. Umreženi smo u europsku mrežu Church and Peace. Church and Peace povezuje kršćane Europe koji se zalažu za nenasilje inspirirano Evanđeljem. U toj mreži doživljavamo podršku našeg međureligijskog mirovnog rada. Za uzvrat mrežu obogaćujemo svojom posebnošću i utječemo na njen razvoj prema međureligijskom mirovnom djelovanju.

2006. smo sazvali prvu regionalnu međureligijsku konferenciju GRADEĆI MIR, SLAVIMO BOGA. Konferencija je okupila na Krku 60 sudionika i sudionica kršćana/ki raznih denominacija i muslimana/ki iz cijele regije. Mnogi od njih su dugogodišnji mirovni radnici. Neki su prvi put na toj konferenciji posvijestili da vjera ima i te kako veze s njihovim mirovnim angažmanom.

Prepoznali smo da je naslov prve konferencije naš moto, tako da je on krovni naslov svih naših regionalnih konferencija. Krovni naslov izražava ono što prepoznajemo u svom djelovanju: da je rad na miru Božje djelo. Naš aktivizam ima i aspekt ispovijedanja vjere u Boga koji je konkretno Bog mira i poziva nas da konkretno budemo njegovi mirotvorci/ke. Sve to za nas sadrži naslov Gradeći mir, slavimo Boga. Konferencije koje su slijedile nakon Krka bavile su se specifičnim područjima ovog krovnog slogana. 2008. konferencija u Blagaju (BiH) se bavila pitanjima odricanja od nasilja kao puta suživota, a 2010. konferenciji u Andrevlju (Vojvodina/Srbija) pitanjem vizije društva koje njeguje kulturu nenasilja i kako konkretno raditi na putu do ostvarenja te vizije. Iduću konferenciju planiramo za 2014. na temu Vjernici i vjernice u političkom djelovanju za pomirenje.

Paralelno s konferencijama svaka od naših organizacija poduzima mirovne aktivnosti u skladu s misijom svoje organizacije. Tako RAND (SE) u suradnji s Nahlom (SA) organizira MES: edukacije koje povezuju nenasilnu komunikaciju i međureligijski dijalog. Mali koraci (SA) educiraju vjeroučitelje/ice islamske vjeroispovijesti da ugrade mirovnu dimenziju vjere u poduku vjeronauka. TABITA (NS) organizira seminare nenasilne komunikacije, a MzK/ Intero (RI) osnovne treninge za nenasilje koji povezuju nenasilnu komunikaciju i duhovnost.

VAŽNOST GRUPE

No osim naših aktivnosti, smatram da je važno prepoznati vrijednost same grupe Vjernici za mir. Grupa postoji već sedam godina kao mjesto isprobavanja. Mi na sebi isprobavamo kako funkcionira ideja međureligijskog suživota. U grupi možemo doživjeti i vježbati, kako nenasilno djelovati. Premda smo različitih vjera i različitih acionalnih identiteta nosimo iskustvo kako je moguće pregovarati iskreno, a ne samo pristojno, autentično, a ne samo oprezno. Imamo iskustva da možemo riješiti sukobe na nenasilan način i ne moramo prešućivati napetosti koje su neizbježne u intenzivnom radu grupe. Naše je iskustvo da nenasilna transformacija sukoba grupu povezuje. Zapravo, mi kao grupa smo sami sebi pokazatelj da funkcionira suživot nas tako različitih. Funkcionira možda i zbog toga što smo osobno angažirani/e kao pojedinke i pojedinci u grupi Vjernici/e za mir. Ne predstavljamo svoje vjerske zajednice već samo sebe i način na koji živimo svoju vjeru. Svakako da specifičnost naših grupnih vjerskih identiteta igra ulogu u našoj komunikaciji, no nismo opterećeni obavezom da zastupamo megastrukture svojih vjerskih institucija. U grupi Vjernici za mir sakupljamo iskustva kako možemo afirmirati ono što vjerujemo i istodobno poštivati ono što je drugim članicma/članovima grupe vrijedno i važno. Za taj model se zalažemo da bude vidljiv i u društvu. Zagovaramo utjecaj vjernika i vjernica koji/e kritički preispituju svoje zajednice iz poticaja svoje vjere i preuzimaju osobnu odgovornost za kulturu mira, tolerancije i dijaloga u društvu kojem pripadamo. Želimo utjecaj vjernika/ca koji su vođeni oduševljenjem za nenasilje kao stav prema životu i kao načinu djelovanja kako u osobnom životu, tako i u političkom/društvenom djelovanju.

Deklaracija koju vam danas predstavljamo je rezultat našeg sedmogodišnjeg druženja, suradnje, prijateljevanja, rvanja za vrijednosti do kojih nam je stalo. Ovo je tekst koji je nastao nakon stečenog iskustva i čuva uvide koje smo sakupili kroz godine zajedničkog djelovanja.

PORUKA

Prije no što se osvrnem na pojedine točke naše deklaracije, istakla bih što je nama važno u svemu što pokrećemo. Važno nam je istaknuti da vjera, koju kao kršćani odnosno muslimani svjedočimo, poziva na djelovanje za mir. Mi smo poruka da postoje ljudi koji prepoznaju da je konstitutivan dio objave poziv na nenasilno djelovanje. U srcu naših vjera su oprost i pomirenje kao zahtjev svakoj osobi koja sebe smatra vjernikom. I mi to srce želimo pokazati u javnosti. U tradiciji/učenjima naših vjera znamo da imamo bogate sadržaje koji mirovno djelovanje osmišljavaju i usmjeravaju. Ti sadržaji su danas zapostavljeni, vrijeme je da ih istražimo i širimo.

U našem društvu, koje je opterećeno ratnom prošlošću, to znači da je zadaća vjernika i vjernica poticati na oprost i pomirenje. Upravo nam vjera ne da mira, nego nas potiče na rizik povjerenja. Njene poruke dekodiramo kao zahtjev nama vjernicima da se usudimo iskoraknuti radi pomirenja i da ne gubimo nadu već budemo uporni u traženju i davanju oproštenja. Ove staze nisu nam uvijek krčili predstavnici naših vjerskih zajednica. Shvatili smo da ih trebamo sami prokrčiti i primjerom pokazati što za nas znači mir nenasilnim putem. . Svjedočimo da na tom putu doživljavamo podršku upravo iz sadržaja od kojih su naše vjere satkane.

Nenasilno djelovanje u društvima kojima pripadamo je prilika nama vjernicima da aktualiziramo svoju vjeru. Imamo prilike doživjeti da se ostvaruje u nekim primjerima, na nekim konkretnim mjestima ono što propovijedamo, ono za što smo se vjerom oduševili i za čime vjerom čeznemo. Smisao naše grupe prepoznajemo u tome da sve koji se prepoznaju kao vjernici za mir podsjećamo na ono što smatramo važnim za izgradnju mira putem nenasilja.

PREDSTAVLJANJE DEKLARACIJE

2013. smo dobili priznanje arapskog Međunarodnog centra za međuvjerski dijalog u Dohi koje smatramo ohrabrenjem da ustrajemo u zajedništvu i da se razvijamo u identitetu vjernica i vjernika za mir. U tome nam je od pomoći i deklaracija čije ću vam točke ukratko predstaviti. Točke koje smo sabrali/e sažetci su tog iskustva i služe nam kao orijentiri. One su orijentiri našeg djelovanja i pomagala za iskazati što za nas znači VJERNICI ZA MIR. Ili točnije što i kako smatramo da možemo postajati mirotvorni vjernici/e. Naša ponuda vama glasi: ako želiš, potpiši deklaraciju i neka tvoj potpis bude poticaj za tvoje djelovanje. Možeš sadržaje svoje vjere živjeti pod pitanjem vodiljom što ja mogu učiniti za mir? Što ja kao vjernik/ca želim učiniti, koji doprinos miru želim dati u zajednici kojoj pripadam.

Ana Raffai

Tekst za prezentaciju inicijative i deklaracije Vjernici/e za mir u IZ Rijeka -

15.11.2013.