Prof. Nerzuk Ćurak: Analiza geopolitičkih pokazatelja: dijagnoza i interpretacija nacionalizma i ksenofobije u globalnom kontekstu

Datum objave: 2017.05.09 13:11:42

Teze:

  • Recentna povijest svjetske političke mape
  • Ključne tendencije svjetske povijesti/ geopolitika nasilja vs.geopolitika mira
  • Regresivni i emancipatorski kulturni narativi – između kulturnog determinizma i posibilizma
  • Nacionalizam i ksenofobija u geopolitičkim igrama suvremenog svijeta – negativna uloga isključujućih, nazadnih ideologija u trouglu mirovne obnove: prognoza-dijagnoza-terapija
  • Načini interpretacije nacionalizma i ksenofobije u geopolitičkim pristupima – da li je interpretacija dovoljna ili je potrebna i vrijednosna dimenzija
  • Etos mirnog društva i realnost geopolitičkih interesa – šta da se radi?
  • Geopolitika i geofilozofija suvremene Evrope-religijski ključ?
  • Kulturno nasilje i izgradnja mira
  • Nacionalizam, ksenofobija i „bolji anđeli naše prirode“