Mediateka

Ana Raffai: Teologija oslobođenja - teološki kontekst nenasilnog djelovanja

objavio 13. tra 2017. 23:43 Vjernici za mir

Ana Raffai: Teologija oslobođenja - teološki kontekst nenasilnog djelovanja

Izlaganje na konferenciji "Re: Akcija – Vjernici za mir u vremenu nacionalizma i ksenofobije"

Hafiz Sulejman Bugari: Zašto Kur'an i objava ne trpe nacionalizam

objavio 13. tra 2017. 23:40 Vjernici za mir

Hafiz Sulejman Bugari: Zašto Kur'an i objava ne trpe nacionalizam

Zašto Kur'an i objava ne trpe nacionalizam i koje pogreške, iz islamskog ugla gledanja, danas pravimo zbog ksenofobije 
izlaganje na konferenciji "Re: Akcija – Vjernici za mir u vremenu nacionalizma i ksenofobije"

Jadranka Brnčić: Nacionalizam i ksenofobija u kontekstu religije i vjere

objavio 13. tra 2017. 23:37 Vjernici za mir

Jadranka Brnčić: Nacionalizam i ksenofobija u kontekstu religije i vjere

Izlaganje na konferenciji "Re: Akcija – Vjernici za mir u vremenu nacionalizma i ksenofobije"

fra Mile Babić: U čemu leži uzrok slabosti crkve prema nacionalizmu i ksenofobiji?

objavio 13. tra 2017. 23:35 Vjernici za mir

fra Mile Babić: U čemu leži uzrok slabosti crkve prema nacionalizmu i ksenofobiji?

Biblija i praksa/nauk Crkve obraćaju se cijelom svijetu kao katholikos(sveopći) kao vaseljenski otvoren; praksa kršćana taj smjer ne pokazuje nedvosmisleno; Koje temeljne putokaze nudi Sveto Pismo i nauk Crkve?  Gdje su glavni promašaji danas? U čemu leži uzrok slabosti prema nacionalizmu i ksenofobiji?
Izlaganje na konferenciji "Re: Akcija – Vjernici za mir u vremenu nacionalizma i ksenofobije"

Iguman Danilo Pavlović: U čemu leži uzrok slabosti crkve prema nacionalizmu i ksenofobiji?

objavio 13. tra 2017. 23:31 Vjernici za mir

Iguman Danilo Pavlović: U čemu leži uzrok slabosti crkve prema nacionalizmu i ksenofobiji?

Biblija i praksa/nauk Crkve obraćaju se cijelom svijetu kao katholikos(sveopći) kao vaseljenski otvoren; praksa kršćana taj smjer ne pokazuje nedvosmisleno; Koje temeljne putokaze  nudi Sveto Pismo i nauk Crkve?  Gdje su glavni promašaji danas? U čemu leži uzrok slabosti prema nacionalizmu i ksenofobiji?
Izlaganje na konferenciji "Re: Akcija – Vjernici za mir u vremenu nacionalizma i ksenofobije"

Azra Ibrahimović: Što kažu Kur'an i islamska tradicija vezano uz nacionalnu pripadnost?

objavio 13. tra 2017. 23:28 Vjernici za mir

Azra Ibrahimović: Što kažu Kur'an i islamska tradicija vezano uz nacionalnu pripadnost?

Što kažu Kur'an i islamska  tradicija vezano uz nacionalnu pripadnost? Koja su to paradigmatska mjesta otpora nacionalizmu i ksenofobiji?
Izlaganje na konferenciji "Re: Akcija – Vjernici za mir u vremenu nacionalizma i ksenofobije"

Nerzuk Ćurak: Dijagnoza i interpretacija nacionalizma i ksenofobije

objavio 13. tra 2017. 23:23 Vjernici za mir   [ ažurirano 13. tra 2017. 23:24 ]

Nerzuk Ćurak: Dijagnoza i interpretacija nacionalizma i ksenofobije

Analiza geopolitičkih pokazatelja: dijagnoza i interpretacija nacionalizma i ksenofobije u globalnom kontekstu
izlaganje na konferenciji "Re: Akcija – Vjernici za mir u vremenu nacionalizma i ksenofobije"

1-7 of 7